Taula 2

Estadístics descriptius del suport de familiars percebut pels nens

T’animen a fer AF M (DE)Fan AF amb tu M (DE)Et proporcionen transport M (DE)Et veuen fer AF M (DE)Et diuen que ho feies bé M (DE)Mitjana escala M (DE)
GènereNois2.15 (1.39) 1.93 (1.21)1.78 (1.45)2.74 (1.18)2.58 (1.37)2.23 (0.91)
Noies2.15 (0.94) 1.95 (1.26)1.16 (1.32)2.33 (1.36)2.21 (1.44)1.96 (0.91)
Curs3r2.11 (1.34) 2.11 (1.27)1.45 (1.42)2.79 (1.32)2.25 (1.43)2.15 (0.87)
4t1.83 (1.03) 1.69 (1.28)1 (0.93)2.38 (1.35)1.9 (1.4)1.75 (0.9)
2.4 (1.03) 2.21 (0.97)1.91 (1.57)2.6 (1.18)3.05 (1.07)2.44 (0.83)
2.17 (0.23)1.45 (1.32)1.41 (1.48)2.17 (1.26)2.24 (1.6)1.89 (0.99)