Taula 2

Resultats de les conductes prosocial i antisocial en els diferents grups analitzats i en relació amb el gènere

SedentarisMultiesportFutbolAtletismeBàsquet
Nens
(M, DE)
Nenes
(M, DE)
Grup
total
(M, DE)
Nens
(M, DE)
Nenes
(M, DE)
Grup
total
(M, DE))
Nens
(M, DE)
Nenes
(M, DE)
Grup
total
(M, DE)
Nens
(M, DE)
Nenes
(M, DE)
Grup
total
(M, DE)
Nens
(M, DE)
Nenes
(M, DE)
Grup
total
(M, DE)
Presa de perspectiva24.53
(3.58)
25.29
(4.54)
25.02 (4.21)a23.15
(4.89)
28.24
(4.90)>
25.60
(5.48)a
23.42
(4.49)
28.11
(5.54)>
24.98
(5.30)b
27.75
(5.16)
32.75
(2.18)>
28.75
(5.11)a
23.15
(5.06)
30.00
(3.46)>
26.21
(5.56)a
Fantasia22.26
(5.77)
22.40
(5.16)
22.35
(5.33)
23.37
(5.98)
25.00
(5.85)
24.15
(5.91)
21.14
(6.08)
21.78
(7.82)
21.35
(6.64)
18.16
(6.58)
25.88
(6.31)>
19.70
(7.16)
22.27
(7.07)
22.48
(10.35)
22.36
(8.59)
Preocupació empàtica27.16
(4.65)
28.17
(4.79)
27.81
(4.73)a
24.89
(5.48)
28.32
(3.93)>
26.54
(5.06)ab
23.19
(6.07)
26.56
(6.09)>
24.31
(6.23)ab
21.56
(6.35)
31.75
(1.66)>
23.60
(7.04)ab
22.77
(6.11)
25.24
(6.82)
23.87
(6.49)b
Distrès o
malestar
personal
24.84
(4.63)
22.40
(3.79)>
23.26
(4.23)
23.56
(6.72)
25.12
(6.28)
24.31
(6.50)
21.36
(4.18)
26.11
(6.63)>
22.94
(5.55)
20.03
(4.35)
27.25
(4.71)>
21.48
(5.25)
22.27
(4.96)
26.62
(4.90)>
24.21
(5.34)
Total empati98.79
(8.93)
98.26
(13.35)
98.44
(11.90)
94.96
(14.41)
106.68
(12.54)>
100.60
(14.61)
89.11
(15.41)
102.56
(17.20)>
93.59
(17.11)
87.50
(12.96)
117.62
(11.92)>
93.53
(17.55)
90.46
(14.28)
104.33
(19.207)>
96.66
(17.88)
Total conducta antisocial64.42
(10.76)
64.23
(9.56)
64.30
(9.90)
67.52
(10.48)
61.60
(11.68)>
64.67
(11.37)
72.67
(13.55)
62.50
(8.82)>
69.28
(13.03)
62.91
(11.17)
61.38
(7.80)
62.60
(10.51)
71.38
(13.56)
63.10
(9.95)>
67.68
(12.66)
Agressivitat25.00
(6.91)
24.11
(4.75)
24.43
(5.5)a,c
27.63
(5.21)
23.20
(4.20)>
25.50
(5.21)a,c
29.00
(6.20)
24.56
(4.19)>
27.52
(5.96)b,c
24.41
(5.15)
19.63
(3.33)>
23.45
(5.18)a
28.58
(6.29)
23.24
(4.85)>
26.19
(6.24)b,c
Aïllament18.16
(4.31)
17.23
(4.25)
17.56
(4.25)
18.30
(5.43)
16.80
(4.25)
17.58
(4.91)
20.42
(5.65)
17.33
(5.02)>
19.39
(5.60)
17.84
(4.65)
17.25
(2.55)
17.73
(4.29)
19.96
(4.74)
17.52
(4.28)
187.87
(4.66)
Ansietat/
retraïment
18.26
(5.41)
20.06
(4.98)
19.43
(5.16)
18.70
(4.47)
18.72
(5.36)
18.71
(4.87)
19.81
(5.01)
17.72
(4.76)
19.11
(4.98)
17.25
(4.45)
21.88
(3.39)>
18.17
(4.62)
19.88
(5.92)
19.19
(4.14)
19.57
(5.16)
>: diferències significatives (p < .05) amb el grup de nens; diferent lletra subíndex; diferències significatives (p < .05) entre la mostra total de cada grup.