Taula 1

Estadístiques descriptives, anàlisi entre els grups posterior a la intervenció i dins dels grups prèvia i posterior a la intervenció de cada variable dependent.Prèvia a la intervenció (grup experimental)Posterior a la intervenció (grup experimental)

Prèvia a la intervenció (grup de control)Posterior a la intervenció (grup de control)

VariablesSexeM (DT)M (DT)p(IC del 95 %)M (DT)M (DT)p(IC del 95 %)
Satisfacció respecte a l’autonomiaNois3.96 (1.58)4.04 (1.84).72[-0.53, 0.36]3.85 (1.76)3.92 (2.05).76[-0.53, 0.39]
Noies5.09 (1.50)* 5.18 (1.47)*.70[-0.51, 0.34]3.79 (1.31)*3.76 (1.64)*.92[-0.40, 0.45]
Satisfacció respecte a la competència
Nois 
5.35 (1.30)5.76 (1.23).03**[-0.78, 0.03]5.47 (1.06)5.45 (1.10).89[-0.36, 0.42]
Noies5.26 (1.46)5.50 (1.32).19[-0.6, 0.12]4.86 (1.18)5.16 (1.09).10[-0.66, 0.06]
Satisfacció respecte a la integracióNois5.44 (1.14)5.56 (1.54).60[-0.55, 0.31]5.31 (1.33)5.22 (1.60).68[-0.35, 0.53]
Noies5.51 (1.63)5.80 (1.37).18[-0.69, 0.13]5.25 (1.62)5.48 (1.60).59[-0.64, 0.18]
Intenció de fer exerciciNois4.24 (0.76)4.38 (0.70).14[-0.34, 0.05]4.20 (0.68)4.17 (0.70).80[-0.17, 0.22]
Noies4.28 (0.74)4.25 (0.69).74[-0.15, 0.22]4.15 (0.73)4.24 (0.73).31[-0.28, 0.09]
Nota: Les anàlisis entre grups abans i després de la intervenció s’indiquen amb un asterisc (*) quan p < .05; les anàlisis entre grups abans i després de la intervenció s’indiquen amb dos asteriscs (**)
quan p < .05. M: mitjana; DT: desviació típica; IC: interval de confiança.