Taula 1

Taula 1
Característiques dels estudis qualitatius inclosos.
ReferènciaDisseny de la recercaMostraCaracterístiques de la mostra VariablesInstrumentsJoc-ficció (longitud)
Arufe-Giráldez (2019)Investigació-accióNA = 47 Formació del professorat d’Educació FísicaSatisfacció, formació en valors, motivació, treball cooperatiu, experiència ludificadaQüestionari de preguntes obertes i tancades Fornite EF (~1 hora)
Monguillot-Hernando et al. (2015)Investigació-accióNA = 99
NP = 2  
Secundària (2n)Freqüència cardíaca saludable, motivació, experiència ludificada Qüestionari de preguntes obertes i tancades, seguiment sistemàtic, grup de treball (professors)Play the game (~12 hores)
Pérez-López i Rivera (2017) Narrativa-avaluativaNA = 69 Estudiants universitaris de Ciències de l’EsportAprenentatge, entorn de l’aula, metodologia i avaluació, experiència ludificada FormulariLa profecia dels elegits  (~60 h)
Pérez-López  et al. (2017)Narrativa-avaluativaNA = 69Estudiants universitaris de Ciències de l’EsportAprenentatge, entorn de l’aula, metodologia i avaluació, experiència ludificada FormulariL’amenaça dels
Sedentaris
(~60 h)
Pérez-López  et al. (2019)Narrativa -avaluativaNA = 59 Estudiants universitaris de Ciències de l’Esport
(Nf = 16; Nm = 43)
Sentiments, experiència ludificada Qüestionari de preguntes obertesJoc de Trons: la ira dels dragons (~60 h)
Rutberg i Lindqvist (2018)Investigació-accióNA = 32
NP = 2 
Primària
(Nf = 15; Nm = 17)
Transport escolar actiu, motivació, aprenentatge, experiència ludificadaGrup de treball, entrevistaTransport escolar actiu (quatre setmanes)
Rouissi et al. (2020)Investigació-accióNA = 102 Secundària (3r- 4t) i batxillerat (1r)
(Nf = 53; Nm = 49)
Satisfacció (des)avantatges de l’experiència ludificada i gènere EntrevistaOrientació (~2 hores)
NA = Mostra de l’alumnat; NP = Mostra del professorat; Nf = Mostra femenina; Nm = Mostra masculina