Taula 1

Freqüència absoluta (i relativa) de les posicions preferides dels participants de cada grup (G1: menys experimentats; G2 més experimentats).

JugadorsG1, n = 24G2, n = 25
Centrals3 (12.5 %)6 (24 %)
Perifèrics21 (87.5 %)19 (76 %)