Taula 1

Grau en Educació Primària, distribució per comunitats autònomes i titularitat.

Comunitat
Autònoma
Nre.
universitats
Centres públicsCentres privatsTotal centresPúblics menció EFPrivats menció EFTotal
menció EF
Andalusia988168715
Aragó2314314
Astúries1112112
Balears21314314
Canàries3314213
Cantàbria2112011
Castella-la Manxa1404404
Castella i Lleó795146511
Catalunya1065116410
Ceuta11101101
Comunitat Valenciana6369347
Extremadura1213213
Galícia3516202
La Rioja2112112
Madrid1214141841115
Melilla11101101
Múrcia2224224
Navarra2112112
País Basc3336123
Total7016152113512
(83.6%)
432
(82.7%)
942
(83.2%)
1 La U. de Granada imparteix la titulació de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. La U. Pontificia de Comillas imparteix titulació a Madrid i les Balears.
2 Es mostren dades percentuals de centres amb menció en Educació Física respecte del total de centres (públics, privats i total).

EF: Educació Física.