Taula 1

Variables cinemàtiques diferenciant els tipus de competició.

POPEPAFpη2p1-βf
M(DE)M(DE)M(DE)
P. Complet
Distància435.18 (223.22)423.72 (210.43)263.52 (133.92)9.60<.001.059.892.279
Distància Relativa (m/min)33.33 (10.22)34.84 (7.66)34.55 (14.02).785.457.005.658.067
Velocitat Màxima (km·h-1)15.49 (1.93)15.20 (2.20)13.47 (2.33)13.59<.001.082.769.316
Set 1
Distància332.37 (130.51)346.57 (90.21)233.23 (137.27)5.96.003.008.576.314
Distància Relativa (m/min)33.68 (10.78)36.03 (7.96)36.51 (15.68)0.81.044.013.660.109
Velocitat Màxima (km·h-1)14.96 (2.16)14.61 (1.49)13.16 (2.60)5.64.005.084.570.298
Set 2
Distància369.89 (119.68)307.48 (88.65)304.71 (127.54)4.957.009.076.563.280
DistànciaRelativa (m/min)34.83 (10.65)34.67 (8.38)32.48 (11.97)0.32.726.005.788.070
Velocitat Màxima (km·h-1)15.62 (1.69)15.00 (2.49)13.80 (2.00)4.957.009.076.554.278
Nota: P. Complet: partit complet; PO: partits oficials; PE: partits d’entrenament; PA: partits amistosos.; M: mitjana; DE: desviació estàndard.