Taula 1

Estadístics descriptius de les variables atencionals a estudi (mostra total, nens i nenes, en pretest i posttest).

VariablesPretestPosttest
Mostra total M (SD)Nens
M (SD)
Nenes
M (SD)
Mostra total M (SD)Nens
M (SD)
Nenes
M (SD)
EncertsControl36.72 (10.38)37.62 (10.18)35.93 (10.58)44.08*** (12.29)43.80 (12.71)44.33 (12.01)
Experimental34.66 (12.12)32.26 (11.48)36.44 (12.37)42.52*** (11.21)39.17 (11.34)45.00 (10.53)
ErrorsControl1.66 (1.94)1.52 (2.02)1.79 (1.87)1.90 (2.27)1.26 (1.35)2.46 (2.73)
Experimental1.21 (1.53)1.20 (1.68)1.23 (1.43)1.15 (1.80)0.83 (1.37)1.39 (2.04)
Encerts-netsControl35.06 (10.41)36.10 (9.96)34.14 (10.79)42.19*** (12.47)42.54 (12.72)41.88 (12.34)
Experimental33.44 (12.14)31.07 (11.14)35.21 (12.63)41.37*** (11.44)38.35 (11.84)43.61 (10.69)
Índex de control d’impulsivitat Control91.29 (10.01)92.57 (9.72)90.16 (10.22)91.64 (9.69)94.24 (7.03)89.36 (11.09)
Experimental92.57 (10.05)92.55 (11.20)92.59 (9.20)94.39 (9.66)94.80 (11.55)94.09 (8.07)
Nota: *** p < .001.