Taula 1

Estratègies de cerca de bases de dades.
Els termes de recerca es reprodueixen literalment tal com es van utilitzar a la base de dades

Base de dadesTermes de recercaArticles identificats mitjançant filtres de cerca específics de cada base de dadesArticles descartatsArticles seleccionats
Eric(Queer) AND (sport) AND ((mental health OR wellbeing OR bullying)) 220
PubMedLGTB OR (gay OR lesbian OR bisexual OR intersexual OR transsexual OR asexual OR queer) AND (athlete OR sport) AND (mental Health OR wellbeing)1291245
Scopus(LGTBI OR lesbian OR gay OR transsexual OR transgender OR bisexual OR intersexual) AND (sport OR athlete) AND (disorder OR wellbeing OR bullying)26188
Sociological AbstractsS1. (lesbian OR gay OR transsexual OR bisexual OR intersexual) AND (sport OR athlete) AND ((mental health) OR (well-being))26321
S2. transsexual AND sport AND bullying3
S3. transgender AND sport AND bullying4
Web of Science CORE CollectionS1. (LGBTI OR lesbian OR gay OR transsexual OR transgender OR bisexual OR intersexual) AND (sport OR athlete) AND (mental health OR wellbeing)505212
S2. (LGBTI OR lesbian OR gay OR transsexual OR transgender OR bisexual OR intersexual) AND (sport OR athlete) AND (bullying)14