Taula 1

Característiques de la mostra.

Total (N = 14)
Edat (anys)22.5±1.2
Alçada (cm)177.9±4.4
Pes (kg)77.1±6.3
IMC (kg/m2)24.4±2.0
Experiència (anys3.2±1.9
Pmàx (W)705.2±129.3