Taula 1

Característiques de l’entrenament aplicat als tres grups experimentals.

Setmanes 1 i 2Setmanes 3 i 4Setmanes 5 i 6Setmanes 7 i 8
Intensitat62 %62 % – 67 % – 72 %72 %76 %
Sèries3333
Repeticions1212 – 10 – 886
Descans11’ 30’’22
Caràcter de l’esforçNombre més alt possible de repeticions per sèrie