Taula 1

Anàlisis descriptives i correlacions entre les diferents variables d’estudi.

VariablesαMDT123456
1. Suport a l’autonomia.813.221.12 –.69**.67**-.36**-.38**.31**
2. Apoyo a la competencia.823.601.10.72**-.43**-.43**.33**
3. Suport la relació social.883.781.14-.47**-.47**.40**
4. Estil controlador intern.912.001.05.88**-.44**
5. Estil controlador extern.801.951.00-.37**
6. Experiències en EF –4.180.80
Nota. *p<.05; **p<.01.