Taula 1

Àmbits i eines o aplicacions utilitzades incloses al QUTDEF.

Àmbits  Eines o aplicacions
Accés i gestió de la informacióNavegadors d’internet, cercadors d’informació, repositoris, eines per a la gestió de classes i tasca docent
Comunicació i col·laboracióGestors de correu electrònic, gestió i allotjament d’arxius en línia, entorns virtuals d’aprenentatge, gestió de webs i blogs, xarxes socials, wikis, vídeo i webconferències
Creació de contingut (genèric)Processadors de text, full de càlcul, bases de dades, presentacions, creació i edició de vídeos, creació de collages, infografies, murals o pòsters, enregistrament i edició de so i veu, realitat augmentada, qüestionaris de retroacció immediata, dossiers i programes d’autor
Creació de contingut (específic d’EF)Conocimiento del cuerpo humano, orientación, expresión corporal, condición física y salud, y análisis de movimientos en video y pizarras deportivas
Font: elaboració pròpia.