Taula 1

Característiques dels subjectes participants en l’estudi.

n = 6n = 5n = 5n = 6
DefensesMitjosDavantersTotals
mitjana DEmitjana DEmitjana DEmitjana DE
Pes (kg)73.48 ± 5.7571.38 ± 2.8672.3 ± 6.4572.45 ± 5.01
Talla (cm)179 ± 4.04172 ± 2.91180 ± 3.87177.12 ± 4.96
Edat (anys)24 ± 3.427.4 ± 3.9724.2 ± 3.2725.12 ± 3.66
Internacionalitats (nombre)70.66 ± 96.01106.8 ± 83.6461.6 ± 58.4579.12 ± 78.96