Taula 1

Percentatges de compliment en funció del tipus d’equipament esportiu

nx̄ (DT)MàxMínÀreax̄ (DT)
Porteries
16070.38 (12.01)10028.57Marc80.31 (20.29)
Xarxa35.42 (44.18)
Elements de subjecció de la xarxa87.67 (16.04)
Estabilitat92.81 (21.61)
Resistència80.63 (36.34)
Etiquetatge10.52 (24.98)
Cistelles
28972.18 (12.22)10023.08Estructura de suport79.53 (19.52)
Tauler43.10 (26.56)
Cèrcol93.03 (19.26)
Xarxa56.21 (47.62)
Elements de subjecció de la xarxa92.57 (16.36)
Estabilitat87.02 (23.85)
Resistència90.31 (27.19)
Etiquetatge8.89 (23.71)
Pals de voleibol
9565.79 (18.34)93.7525Pals64.84 (23.10)
Xarxa54.74 (50.04)
Dispositiu de tensat76.59 (31.49)
Estabilitat65.30 (30.24)
Resistència95.79 (17.36)
Etiquetatge6.32 (24.45)
Pals de bàdminton
3871.97 (13.84)90.9144.44Pals77.63 (19.96)
Xarxa21.05 (41.32)
Dispositiu de tensatNo aplicaa
Estabilitat86.84 (32.22)
Resistència97.4b
Etiquetatge26.32 (44.63)
Nota. aCap disposa de dispositiu de tensat. bNomés s’aplica un ítem en no existir elements de reforç. Font pròpia.