Taula 1

Distribució d’accions de joc per punt en funció del resultat final del partit

ResultatNombre d’accions d’atac per punt
0123456789 o més
Guanyador
n711241246035242012124
%14.2*24.8*24.8*12.0*7.04.84.0*2.42.43.8*
RTC-11.21.55.92.11.81.52.11.4.92.1
Perderdor
n234104534022159688
%46.9*20.8*10.6*8.0*4.43.01.8*1.21.61.6*
RTC11.2-1.5-5.9-2.1-1.8-1.5-2.1-1.4-.9-2.1
Total
n305228177100573929182027
%30.522.817.710.05.73.92.91.82.02.7
*Significació del test khi quadrat (p < .05) i RTC: residus tipificats corregits > 1.96