Taula 1

Comparació de les puntuacions no estandaritzades de les habilitats motrius segons el gènere

Escala Habilitat motriuMasculina FemeninaZp
H. locomotrius Córrer5,6±1,9 5,6±2,1-,059– ,953 
Galopar6,2±1,15,9±1,5-,514– ,608
Peu coix5,9±2,1 5,9±1,7 -,416 – ,677 
Saltar obstacle 4,0±1,7 3,9±1,3 -,539 – ,590 
Salt horizontal5,3±1,74,8±1,6 1,714 ,194 
Lliscar6,4±2,0 6,8±1,2 -,203 – ,839 
H. manipulativesBatre6,3±2,04,9±2,2 8,718,004*
Botar4,3±1,82,9±2,3 -2,931– ,003* 
Rebre4,1±1,3 4,5±1,4 – 1,245 ,268 
Xutar5,3±1,8 4,7±1,4 – 2,567 ,113 
Llançar3,9±1,5 4,3±2,0 – ,928 ,338 
Rodar 5,3±1,6 4,9±1,5 – 1,398 ,241 

* Diferències significatives p ≤ ,05..