Taula 1

Estadístics descriptius

VariablesMETMDTAsimetriaCurtosi
HD23.03.174.10–0.610.90
CF22.61.204.74–0.45–0.23
AF23.14.194.44–0.640.36
F20.38.204.88–0.04–0.36
AFG24.65.184.25–0.880.63
AG25.72.153.56–1.021.02
OT30.65.153.68–1.413.76
OE15.27.245.610.36–0.58
MPAQ2.32.020.540.580.49
D41.74.276.43–1.312.46
A28.25.368.61–.36–0.60
S22.40.215.08–1.060.76
FS29.05.215.10–1.342.57
CMP33.30.307.01–0.850.47
REF7.63.061.53–0.41–0.11
Nota. HD: habilitat esportiva; CF: condició física; AF: atractiu físic; F: força; AFG: autoconcepte físic general; AG: autoconcepte general; OT: orientació a la tasca; OE: orientació a l’ego; MPAQ: índex d’activitat física extraescolar realitzada; D: gaudi; A: aparença; S: social; FS: fitnes; CMP: competència; REF: rendiment en EF.