Taula 1

Primeres revistes de surf a Espanya: gènesi i evolució

RevistaData de creacióData de tancamentNúm. publicats
(fins setembre 2017)
Lloc de publicacióAltres esports
al núm.1
(a més de Surf)
Tres 60 Juny 1987Encara apareix192Santurce (Biscaia)Skate, Ala Delta,
Surf de vela
Surfer Rule Abril 1990Fins 2014, reapareix el 2016150Irún (Guipúscoa)Només Surf
Marejada Surf Novembre 1990Febrer 19912Algorta (Biscaia)Bodyboard, Skate
Font: elaboració pròpia.