Tabla 4

Información de cada variable relacionada con el juego de acuerdo con el clúster. 

Clúster123
Freqüències totals i
entre categoria
48.8%; n = 28032.1%; n = 18419.2%; n = 110
CP (I = 1)100% entre 1-10 passades100% entre 1-10 passades100% entre 11-36 passades
ZF (I = .74)100% àrea d’arribada35.3% costat dret66.4 % àrea d’arribada
TLL (I = .38)61.1% 1×1. passada, paret55.1% llança exterior58.2% 1×1. passada, paret
NJ (I = .22)41.4% 5 jugadors44% 4 jugadors85.5 % 5 jugadors
Nota. I: importància de la variable dins del model: CP: Clúster passades; ZF: zona final; TLL: Tipus llançament; NJ: Nombre de jugadors que intervenen.