Taula 3

Freqüència de recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada (RDP).

PPRDP
RDPctrlpRDPcpRDPpcRDPcdRDPrRDPplRDPscRDPsbTOTAL
NNNNNNNNN
PPpcai393004300076
PPplai21403000027
PPpcac00130021117
TOTAL60341363211120
Nota. PP: passada en profunditat; PPpcai: passada en profunditat curta precedida d’una acció individual; PPplai: passada en profunditat llarga precedida d’una acció individual; PPpcac: passada en profunditat curta precedida d’una acció col·lectiva; RDP: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de la passada en profunditat; RDPctrlp: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per control de la pilota; RDPcp: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per córrer amb la pilota; RDPpc: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per una passada curta; RDPcd: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per comportament defensiu seguit d’una passada; RDPr: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per regateig; RDPpl: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per una passada llarga; RDPsc: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per un servei de córner; RDPsb: recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada per un servei de banda.