Taula 2

Criteris i categories de l’instrument observacional PePas.

CRITERISSUBCRITERISCATEGORIESCODI
1. Recuperació de la pilota o desenvolupament de la pilota abans de l’última passada (RDP)
(adaptat de Barreira et al., 2013)
PER ACCIÓ COL·LECTIVAPassada curta
Passada llarga
Servei de banda
Servei de córner
RDPpc
RDPpl
RDPsb
RDPsc
PER ACCIÓ INDIVIDUALCórrer amb la pilota
Regateig (1×1)
Control de la pilota
Comportament defensiu seguit d’una passada
Intervenció del contrari sense èxit
RDPcp
RDPr
RDPctrlp
RDPcd
RDPicse
2. Passada en profunditat (PP) (adaptat de Melo, 2017)Passada en profunditat curta precedida d’una acció col·lectiva
Passada en profunditat curta precedida d’una acció individual
Passada en profunditat llarga precedida d’una una acció col·lectiva
Passada en profunditat llarga precedida d’una una acció individual
Intervenció del contrari sense èxit
Passada en profunditat curta precedida d’una intervenció del contrari sense èxit
Passada en profunditat llarga precedida d’una intervenció del contrari sense èxit
PPpcac
PPpcai
PPplac
PPplai
PPicse
PPpcicse
PPplicse
3. Desenvolupament de la possessió de la pilota després de l’última passada (DP)(adaptat de Barreira et al., 2013)Córrer amb la pilota
Regateig (1×1)
Control de la pilota
Intent fallit
Xut a porteria amb un contacte
DBcp
DBr
DBc
DBif
DBuc
4. Accions tecnicotàctiques del primer defensa (PD)
(adaptat de Fernandes et al., 2019)
MARCATGE ESTRETMarcatge al jugador
Pressió
Intervenció sense èxit
Entrada sense èxit
PDmj
PDp
PDise
PDese
GESTIÓ DEFENSIVA DE L’ESPAIEspais longitudinals estrets
Espais transversals estrets
Cobertura zonal amb marcatge al jugador
Posicionament d’equilibri o control
PDel
PDet
PDcz
PDpe
RECUPERACIÓ DEFENSIVADesplaçaments de recuperació
Recuperació d’equilibri
PDdr
PDre
VIGILÀNCIA DEFENSIVACobertura defensiva
Temporització
PDcd
PDt
5. Accions tecnicotàctiques del segon defensa (SD)(adaptat de Fernandes et al., 2019)MARCATGE ESTRETMarcatge al jugador
Pressió
Intervenció sense èxit
Entrada sense èxit
SDmj
SDp
SDise
SDese
GESTIÓ DEFENSIVA DE L’ESPAIEspais longitudinals estrets
Espais transversals estrets
Cobertura zonal amb marcatge al jugador
Posicionament d’equilibri o control
SDel
SDet
SDcz
SDpe
RECUPERACIÓ DEFENSIVADesplaçaments de recuperació
Recuperació d’equilibri
SDdr
SDre
VIGILÀNCIA DEFENSIVACobertura defensiva
Temporització
SDcd
SDt
6. Fi de la fase ofensiva (F) (F) (adaptat de Barreira et al., 2013)Gol concedit
Xut a porta
Fg
Ftp
7. Zones i sectors del camp on es van dur a terme les accions (adaptat de Castañer et al., 2016)
SUD: sector ultradefensiu; SD: sector defensiu; SM1: sector mig camp 1; SM2: sector mig camp 2; SO1: sector ofensiu 1; SO2: sector ofensiu 2; SUO1: sector ultraofensiu 1; SUO2: sector ultraofensiu 2; D: dret; C: central; E: esquerre
8. Centre del joc (CJ) (adaptat de Barreira et al., 2013)AMB PRESSIÓ (P)Inferioritat numèrica relativa
Inferioritat numèrica absoluta
Pressió en igualtat numèrica
Pr
Pa
Pi
SENSE PRESSIÓ (SP)Sense pressió en igualtat numèrica
Superioritat numèrica relativa
Superioritat numèrica absoluta
SPi
SPr
SPa
9. Patró espacial d’interacció entre equips (IEE) (adaptat de Barreira et al., 2013)VERSUS ZONA EXTERIORLínia endarrerida versus zona exteriorRZE
VERSUS LÍNIA OFENSIVAPilota a la zona buida (porter) versus línia ofensiva
Línia endarrerida versus línia ofensiva
Línia de mig camp versus línia ofensiva
ZVO
RO
MO
VERSUS LÍNIA DE MIG CAMPLínia endarrerida versus línia de mig camp
Línia de mig camp versus línia de mig camp
Línia ofensiva versus línia de mig camp
RM
MM
OM
VERSUS LÍNIA ENDARRERIDALínia de mig camp versus línia endarrerida
Línia ofensiva versus línia endarrerida
Zona exterior versus línia endarrerida
MR
OR
ZER
VERSUS ZONA BUIDALínia ofensiva versus zona buida (porter)OZV