Taula 2

Freqüència cardíaca (FC) mitjana, percentatge de freqüència cardíaca màxima (% FCmàx) i concentració de lactat [Lac] de quatre blocs/fases del FISP el primer i segon dia de realització i en condicions de LED i placebo.

FC (batecs/min)% FCmàx[Lac] (mmol/L
FISP dia 1179.05 ± 4.5592.84 ± 3.336.16 ± 3.26
FISP dia 2177.24 ± 7.3991.88 ± 4.066.41 ± 2.81
LED178.95 ± 5.0592.79 ± 3.756.13 ± 2.99
Placebo177.33 ± 7.0991.92 ± 3.696.43 ± 3.09