Taula 1

Mitjana, desviació estàndard, interval de confiança i d de Cohen globals de rendiment i velocitat de natació, paràmetres fisiològics, contribució energètica metabòlica total i despesa energètica per als socorristes, N = 21.

VariableCRCFAp (d de Cohen)
Rendiment (s)83.2 ± 8.2 [79.5, 87.0]100.5 ± 11.8 [95.2, 105.9]< .001* (1.54)
v (m·s-1)1.09 ± 0.13 [1.02, 1.16]0.96 ± 0.17 [0.87, 1.05]< .001* (0.85)
VO2màx (ml·kg·min-1)45.0 ± 8.0 [40.7, 49.3]44.8 ± 8.8 [40.1, 49.5].70 (0.02)
LAmàx (ml·l-1)14.6 ± 3.3 [12.9, 16.4]15.6 ± 4.0 [13.5, 17.8].43 (0.13)
FC (lpm)159 ± 13 [152, 167]160 ± 11 [154, 66].83 (0.03)
RPE (punts)17.7 ± 1.4 [16.9, 18.5]17.8 ± 1.7 [16.9, 18.7].75 (0.06)
Aer (kJ)80.2 ± 15.6 [73.0, 87.5]89.4 ± 18.0 [81.2, 97.6].034* (0.54)
AnaerLa (kJ)53.4 ± 15.5 [46.3, 60.5]60.0 ± 15.2 [53.1, 60.9].045* (0.42)
AnaerAla (kJ)32.9 ± 3.1 [31.4, 34.4]33.0 ± 3.2 [31.5, 34.5].32 (0.03)
Etot (kJ)166.4 ± 16.5 [158.9, 173.9]182.5 ± 23.1 [172.0, 193.0]< .001 (0.96)*
% Aer48.3 ± 7.9 [44.6, 51.8]49.0 ± 6.0 [46.1, 51.6].72 (0.08)
% AnaerLa31.8 ± 7.7 [28.2, 35.3]32.8 ± 6.5 [29.8, 35.8].54 (0.14)
% AnaerAla19.9 ± 2.3 [18.0, 21.0]18.2 ± 2.0 [17.3, 19.1]< .001* (0.78)
% Anaer51.7 ± 7.9 [48.1, 55.3]51.2 ± 6.0 [40.3, 53.8].71 (0.07)
Despesa energètica (kJ·m-1)1.51 ± 0.24 [1.40, 1.62]1.90 ± 0.33 [1.74, 2.05]< .001* (1.35)
Nota. v = velocitat de natació; VO2màx = consum màxim d’oxigen; LAmàx = valor màxim de lactat; FC = freqüència cardíaca; RPE = escala d’esforç percebut; Etot = despesa energètica metabòlica total; % Aer = % de contribució energètica aeròbica; % AnaerLa = % de contribució energètica anaeròbica làctica ; % AnaerAla = % de contribució energètica anaeròbica alàctica.