Taula 1

Paràmetres d’aplicació de LED.

Aparell: Biostherapy II; BIOS®, São José dos Campos, Brasil
Longitud d’ona: 630 nm
Freqüència de sortida: contínua
Potència: 300 mW
Mida del feix: 1.32 cm²
Temps d’aplicació per punt: 20 s
Nombre de llocs irradiats: 20 a cada cuixa: 5 al vast extern, 3 al vast intern, 4 al recte anterior, 4 al bíceps femoral i 4 al semitendinós
Densitat de potència a cada punt: 227.3 mW/cm²
Densitat d’energia a cada punt: 4.5 J/cm²
Densitat total d’energia a cada cuixa: 90.8 J/cm²