Taula 1

Sistema categorial del tractament percebut per les esportistes en els mitjans

DimensióCategoriaSubcategoriaRecursos o nre.  d’entrevistesNre. de referències%


Tractament mediàtic percebut per les esportistes 

Mateix tracte 386.11
2112393.89
Invisibilització 101612.22
Visibilitat parcial 194030.53
En funció de fites 121914.50
En funció del mitjà 8107.63
Tracte diferenciatCom a promoció 486.11
Expectatives diferents 232.29
Desinterès/desinformació475.34
Cosificació142821.47
Estereotips (bellesa…) 82418.32
Apoderament 486.11
Total221318100
Nota. Els recursos indiquen en quants documents apareixia algun testimoni relatiu a cada categoria (19 de les entrevistes i 3 dels GF).