Suport científic a l’entrenament. Un cas pràctic de disseny i aplicació de suport a l’alt rendiment

José Manuel Palao Andrés

*Correspondència: José Manuel Palao Andrés palaojm@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Palao Andrés, JM (2012). Scientific Support for Training: a Case Study of Design and Implementation of High Performance Support. Apunts. Educación Física y Deportes, 110, 52-60.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/4).110.06

528Visites

Resum

El suport científic consisteix en l’ajuda en el registre, presa de dades o realització de processos de valoració i/o presa de decisions en relació amb els entrenadors, esportistes i/o equips esportius a través de procediments científics. La seva realització suposa importants modificacions i adaptacions dels protocols seguits pels investigadors als seus laboratoris. El present treball descriu i explica mitjançant un cas pràctic quins són els passos i adaptacions que han d’efectuar entrenadors i investigadors per fer aquest treball cooperatiu. S’ha de tenir sempre present que l’objectiu del suport científic és aconseguir incrementar el rendiment dels esportistes, i no que els esportistes siguin utilitzats com a subjectes d’una investigació.

Paraules clau: ciencia, deporte, esport, transferència coneixement, treball en equip.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de maig de 2011

Acceptat: 18 de setembre de 2012

Publicat: 1 d'octubre de 2012