Sobre la participació femenina en les activitats esportives

Susanna Soler Prat

Idioma de l’original

Citació

Soler Prat, S. (2000). Sobre la participación femenina en las actividades deportivas. Apunts. Educación Física y Deportes, 60, 102-105.

229Visites

Resum

En una societat que pretén ser cada dia més igualitària i en què la salut és un valor primordial, la preocupació perquè les dones facin activitats esportives va creixent. Possiblement per aquesta raó ja són molts els estudis sociològics que s’han fet sobre el tema i s’han descrit com és aquesta participació femenina en els diferents tipus d’activitats esportives i s’ha intentat donar-li una explicació. Aquest article recull les idees fonamentals d’aquests estudis, amb la intenció de donar una imatge clara del fenomen i proporcionar unes dades que s’han de tenir en compte a l’hora de portar a terme activitats dirigides al col·lectiu femení.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2000