Seguretat en instal·lacions esportives des del punt de vista del gestor esportiu; el cas de les piscines climatitzades d’ús col·lectiu

Isidro Verdú-Conesa

*Correspondència: Isidro Verdú Conesa iverdu@um.es

Idioma de l’original Espanyol

474Visites

Resum 

Aquest treball aborda la problemàtica de la seguretat en instal·lacions esportives des del punt de vista de la gestió esportiva, i la particularitza per al cas de les piscines cobertes climatitzades d’ús col·lectiu. La gestió esportiva abasta i unifica múltiples camps d’actuació. No obstant això, els aspectes referits a la seguretat en les instal·lacions esportives acostumen a tractar-se des del punt de vista de cada especialista en seguretat, sent minoritaris els treballs des d’una perspectiva pròpia del món de l’esport. Per això, en aquest cas s’ha realitzat un conjunt d’estudis sobre aquesta temàtica. Atesa la novetat del tema, el primer estudi és de tipus exploratori i de caràcter qualitatiu: una recerca documental que cobreix un ampli espectre de documents en el camp de la seguretat en instal·lacions esportives (463 documents de diferents tipus: legislatius, normes tècniques, treballs de recerca, documents professionals, i temàtiques específiques) i aporta una base per a estudis posteriors. Es realitza una notació i un quadre de classificació propis. L’estudi posa de manifest, entre altres, l’àmplia dispersió normativa i informativa, la divisió per tipus de disciplines professionals, i la falta d’un cos de coneixement investigador consolidat. Els quatre estudis següents són descriptius i de tipus quantitatiu. En el primer d’aquests es particularitza sobre el cas de les piscines climatitzades d’ús col·lectiu, i es desenvolupa i valida una eina (un qüestionari de validació o check list), d’ús tant investigador com professional, per a l’anàlisi de la seguretat i l’accessibilitat, i, amb aquesta eina es realitza un estudi sobre un conjunt ben definit d’instal·lacions. A continuació es complementa el resultat anterior amb una recerca sobre percepció de seguretat dels usuaris de piscines, per a la qual cosa es desenvolupa i valida un qüestionari de percepció. Els treballs realitzats finalitzen amb el desenvolupament d’un indicador de seguretat basat en les eines utilitzades. El propòsit d’aquesta tesi doctoral és generalista, encara que l’àmbit de l’estudi s’ha centrat en les piscines climatitzades d’ús col·lectiu i titularitat municipal de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, presentant un rànquing d’aquestes instal·lacions basat en els estudis realitzats. 

Paraules clau: esport, gestió esportiva, instal·lacions esportives, piscines climatitzades, seguretat.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 11 de gener de 2016