Satisfacció del professorat d’Educació Física pel que fa a la seguretat i conservació de les instal·lacions i equipaments esportius als CEP de Cadis

Julio Ángel Herrador Sánchez

Idioma de l’original

543Visites

Resum

En aquest treball d’investigació, han participat 190 centres educatius públics de la província de Cadis; s’hi s’analitza la satisfacció dels docents d’Educació Física (EF) pel que fa a la seguretat i estat de conservació de les instal·lacions i equipaments esportius. Per fer-ho, s’han tingut en compte els organismes i institucions encarregats de regular i controlar, a través de normes, aquesta situació, com ara: AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació); CSD (Consell Superior d’Esports); NIDE (Normativa sobre Instal·lacions Esportives i d’Esplai); el pla director de les instal·lacions esportives de la Junta d’Andalusia i la legislació educativa vigent regulada pel RD (Reial decret) 1537/2003 del 5 de desembre i que deroga el RD 1004/1991 del 14 de juny, on s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general. La majoria de les investigacions referides a l’àmbit docent relacionades amb les condicions de treball d’aquest col·lectiu incideixen, sobretot, d’una banda, en factors psicològics i socials (càrrega psicològica del treballador o relacions amb els companys i superiors), i d’una altra, en factors físics (ambient i càrrega física). En molts casos, s’ha avaluat de forma quantitativa la infraestructura del centre educatiu, a més a més dels plans d’evacuació i d’emergència, sense incidir en la qualitat de les instal·lacions i equipaments, i ignorant-ne les qüestions de seguretat i conservació, que afecten la integritat física de l’alumnat, per tal de minimitzar-ne el risc d’accidents i lesions.

Paraules clau: equipament esportiu, instal·lacions esportives, responsabilitat civil, satisfacció, seguretat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2006