Risc i activitats físiques en el medi natural: un enfocament multidimensional

Dr. Joan Fuster i Matute

Beatriz Elizalde Agurruza

Idioma de l’original

Citació

Fuster i Matute, J., & Elizalde Agurruza, B. (1995). Riesgo y actividades físicas en el medio natural: un enfoque multidimensional. Apunts. Educación Física y Deportes, 41, 94-107.

 

 

472Visites

Resum

El risc lligat a les activitats físiques desenvolupades en un medi natural pot estar condicionat per multitud de factors en alguns casos de difícil objectivització. El present article pretén fer una aproximació conceptual i una anàlisi dels factors implícits en els diferents components que configuren la pràctica d’activitats físiques en el medi natural. En el medi de pràctica, podem considerar un grup d’elements estàtics i dinàmics que faciliten la pràctica d’activitats. Les seves característiques com l’alçada, grau de cohesió, velocitat, presència d’obstacles, etc., poden comportar en altres ocasions una limitació, fins i tot un risc quan els associem a variables qualitatives i quantitatives. Altres factors de risc estudiats són els que es deriven de la planificació de les accions i del seu aprenentatge. En relació a aquest últim punt, parlarem de les característiques del continuum temporal-espacial, de la irreversibilitat d’accions i de l’adequació de les accions en funció d’un continuum energètic. Finalment es tracta la variabilitat que pot existir en avaluació del risc, és a dir els factors que influeixen en la percepció d’una situació com arriscada.

Paraules clau: esports d'aventura, percepció de risc, risc.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995