Revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i de l’esport: proposta d’actuació

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

509Visites

Resum

En plena societat del coneixement les revistes científiques estan patint un procés d’enorme transformació en un entorn molt competitiu. Urgeix plantejar un pla estratègic per potenciar les revistes espanyoles de ciències de l’activitat física i de l’esport a fi d’adequar-se als nous temps. Amb aquest repte s’estudia l’univers de revistes científiques espanyoles del nostre àmbit acadèmic i professional a través de l’anàlisi de l’entramat de figures externes i internes que influeixen en aquest camp editorial (parts interessades) i una anàlisi DAFO (debilitats-amenaces-fortaleses-oportunitats). Amb el retrat de la situació actual i les perspectives de futur que s’albiren, tracem les línies mestres bàsiques d’actuació per millorar el sector.

Paraules clau: anàlisi DAFO, ciències de l’activitat física i de l’esport, Espanya, línies estratègiques bàsiques, parts interessades, revistes científiques.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2012