Revisió sistemàtica sobre l’impacte de l’activitat física en els trastorns de la marxa en l’adult de la tercera edat

Jeison Daniel Salazar Pachón

David Chaparro

Henry H. León

*Correspondència: Jhon F. Ramírez Villada jhonramirezvillada@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Salazar Pachón, J. D., Ramírez Villada, J. F., Chaparro, D., & León, H. H. (2014). Systematic Review of the Impact of Physical Activity on Gait Disorders in the Elderly. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 30-39. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.03

494Visites

Resum

Objectius. 1) Fer una revisió sistemàtica dels estudis que examinen l’impacte de l’activitat física en els trastorns de la marxa de l’adult de la tercera edat entre el període de 2003-2013, i 2) fer recomanacions basades en el nivell i la força de les evidències.  Mètode: La revisió va ser limitada a: tipus d’estudi, període de publicació, alteracions de marxa, activitat física, freqüència, durada, intensitat, protocols d’avaluació. En el procés d’adquisició de la informació van ser emprades les paraules clau marxa, patró de marxa, biomecànica de la marxa, autonomia, funcionalitat, activitat física, exercici físic, vellesa, adult de la tercera edat, lesions, fallada, caigudes. Un total de 963 articles van ser valorats des de la metodologia, els resultats, la discussió i les conclusions. Només 52 documents complien amb els criteris d’inclusió i exclusió establerts, i facilitaven la presentació de nivells d’evidència i força de les recomanacions. Resultats: els programes d’entrenament físic basats en la potència muscular, amb una freqüència no menor a dos dies per setmana, mínim per 12 setmanes, 150 minuts setmanals de treball, amb intensitats entre 50 % i el 80 %  respecte a la variable de treball generen adaptacions positives en la marxa de l’adult de la tercera edat. Hi ha una gran varietat de materials i mètodes utilitzats en la valoració dels patrons de marxa, factor que limita la validesa externa dels estudis revisats.

Paraules clau: adult de la tercera edat, exercici físic, funcionalitat, trastorn de la marxa.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de novembre de 2013

Acceptat: 13 de maig de 2014

Publicat: 1 d'octubre de 2014