Revisió sistemàtica de les característiques i incidència del pàdel a Espanya

Manuel Villena-Serrano

Rosario Castro-López

Amador Jesús Lara Sánchez

Javier Cachón Zagalaz

*Correspondència: Manuel Villena Serrano m_villena_serrano@yahoo.es

Idioma de l’original

Citació

Villena-Serrano, M., Castro-López, R., Lara-Sánchez, A., & Cachón-Zagalaz, J. (2016). A Systematic Review of the Characteristics and Impact of Paddle Tennis in Spain. Apunts. Educación Física y Deportes, 126, 7-22. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/4).126.01

486Visites

Resum

Per la importància social del pàdel a Espanya, una revisió sistemàtica de la literatura que recull les seves característiques i evolució reforçarà el seu coneixement i sentarà les bases teòriques d’un esport en plena expansió. L’objectiu d’aquest treball és explorar els orígens, desenvolupament, característiques i incidència social del pàdel. Per a això s’han revisat les bases de dades: Web of Science (col·lecció principal), SportDiscus, Scopus, Dialnet, Google Acadèmic i ­TESEO del MECD, utilitzant les paraules clau: pàdel tennis, paddle tennis. Per a la revisió s’han establert 7 àrees temàtiques: 1. Històrica; 2. Fisiològica, de composició i estructura corporal; 3. Biomecànica, medicina esportiva, lesions i la seva prevenció; 4. Psicològica; 5. Rendiment esportiu, aspectes tècnics, tàctics, didàctics i anàlisi del joc; 6. Sociològica i socioeconòmica; 7. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En total, s’han analitzat 53 referències específiques de pàdel (articles, llibres, tesis i webs). La conclusió principal és que l’àmbit més estudiat és el rendiment esportiu, aspectes tècnics, tàctics, didàctics i anàlisi del joc.

Paraules clau: anàlisi de joc, pádel, revisió sistemàtica.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de gener de 2016

Acceptat: 9 d'agost de 2016

Publicat: 1 d'octubre de 2016