Revisió crítica i epistemològica de la praxiologia motriu

José Antonio Serrano Sánchez

Vicente Navarro Adelantado

Idioma de l’original

Citació

Serrano Sánchez, J. A., & Navarro Adelantado, V. (1995). Revisión crítica y epistemológica de la praxiología motriz. Apunts. Educación Física y Deportes, 39, 7-30.

 

485Visites

Resum

En aquest article es revisa la situació actual de la praxiologia motriu des d’un enfocament epistemològic i crític. S’intenta establir un vincle entre el seu objecte d’estudi, els paradigmes que el puguin sustentar i el mètode d’investigació per tal d’articular coherentment aquests requisits epistemològics entre si. En la discussió sobre l’objecte es recorre al marc establert per la teoria de sistemes i la teoria ecològica de la conducta. S’introdueix el joc esportiu com a vehicle de l’anàlisi, sense abandonar altres activitats pròpies de l’educació física, intentant obrir una via per a la discussió, en què es consideri la possibilitat de reconèixer diferències significatives en les seves pràctiques. Es discuteix el mètode praxiològic identificant-ne l’origen, les ramificacions i les perspectives de futur. Es conclou amb una síntesi que pretén contribuir a la identificació dels principals problemes en alguns casos, s’aporten vies per al desenvolupament de la praxiologia.

Paraules clau: filosofia de l'educació física, joc esportiu, praxiologia, praxiologia motriu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1995