Revisió bibliogràfica sobre els beneficis del pintat de les lents destinades a les activitats esportives

Carlos Montaner Sesmero

Enrique Alcántara Alcover

Javier Gámez Payá

Beatriz Nácher Fernández

*Correspondència: Carlos Montaner Sesmero carles.montaner@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Montaner Sesmero, C., Alcántara Alcover, E., Gámez Payá, J., & Nácher Fernández, B. (2010). Review of the Literature on the Benefits of Coloured Lenses for Sports Activities. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 87-94.

426Visites

Resum

El desenvolupament de productes comercials específics per a cada usuari és una línia d’actuació preferent per a cada vegada més empreses del sector esportiu. Alguns d’aquests productes personalitzats, com és el cas de les ulleres esportives amb lents pintades, ofereixen prestacions que asseguren un millor confort i/o rendiment esportiu en determinats contextos. No obstant això, la base científica que recolza el benefici d’aquests articles és desconeguda. Així, el propòsit d’aquest estudi és fer una revisió del treball científic publicat que expliqui el possible benefici que pot suposar l’ús d’un tipus de pintat o un altre en les lents de les ulleres esportives. Per a això, s’ha dut a terme una revisió bibliogràfica centrada en aspectes de confort i de rendiment visual en la pràctica esportiva, a través de bases documentals científiques, de pàgines web i de normativa referent a l’ús de lents esportives. La principal conclusió que es pot extreure és que l’estat de l’art ofereix una limitada base científica per suportar els productes existents en el mercat, així com per proposar lents de color per a esports concrets. Queda establert que a través de determinats filtres pintats poden millorar-se els temps de reacció i l’habilitat visual, però en cas d’abordar aquesta línia de R+D, seria fins i tot necessari posar a punt mètodes de mesura adequats.

Paraules clau: confort, equipament esportiu, lents pintades, rendiment, rendimiento, revisió bibliogràfica, ulleres esportives.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 12 de gener de 2009

Acceptat: 11 de març de 2009

Publicat: 1 d'octubre de 2010