Resultats, dificultats i millores del model de responsabilitat personal i social

Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz

María Cañadas Alonso

Alfonso Valero-Valenzuela

Alberto Gómez-Mármol

Antonio Funes

*Correspondència: Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez ninosan@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Sánchez-Alcaraz, B. J., Cañadas, Mª., Valero, A., Gómez, A., & Funes, A. (2019). Results, Difficulties and Improvements in the Model of Personal and Social Responsibility. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 62-82. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.05

546Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer quins són els efectes, condicionants i propostes de millora del Model de responsabilitat personal i social (MRPS) basat en l’opinió del professorat que ha implementat aquest model. Setze professors d’educació física, després de rebre un programa formatiu, van aplicar el model a 315 estudiants de primària i secundària. Es van desenvolupar entrevistes grupals amb els professors participants. El professorat va opinar que es van produir canvis en l’actitud i en els valors dels alumnes i en les destreses del professorat. El tipus de contingut, el perfil i l’edat de l’alumne i l’experiència del professor són condicionants que determinen prèviament a l’aplicació del model mentre que el temps de la sessió, els canvis en la intervenció del professor, la incertesa del procés i el comportament de l’alumne el determinen durant el seu desenvolupament. Per a millorar el model es proposa la seva aplicació des de l’inici del curs escolar i en tots els cursos i assignatures. 

Paraules clau: educació física, esport, model de responsabilitat personal i social, valors.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de febrer de 2017

Acceptat: 20 de decembre de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2019