Ressenya bibliogràfica

Conrad Vilanou

Idioma de l’original

385Visites

Resum

Després de la seva tràgica desaparició el 1983, l’obra i figura de José María Cagigal i Gutiérrez —primer director de l’INEF de Madrid i un dels impulsors de l’educació física i l’esport a l’Espanya contemporània— havia quedat una mica oblidada i diluïda. D’altra banda, no era fàcil trobar a les llibreries, ni tampoc a les biblioteques, la major part d’una obra dispersa i gestada al llarg de molts anys de treballs i esforços. D’una manera feliç, ens arriben ara aquestes Obres selectes, recopilades per Jesús Mora Vicente i que han estat patrocinades per diferents entitats i associacions esportives sota l’empara del Comitè olímpic espanyol. No podia ser menys, si considerem que des de la publicació el 1957 de la seva primer obra Hombre y deporte, Cagigal va optar —des d’una perspectiva radicalment humanista— per la dignificació de l’educació física i l’esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997