Respostes cardiocirculatòries, metabòliques i perceptives en competició d’esgrima en cadira de rodes d’elit

Julio Martín-Ruiz

Jorge Alarcón-Jiménez

Nieves de-Bernardo

Xavier Iglesias

Laura Ruiz-Sanchis

Idioma de l’original

26Visites

ISSN: 2014-0983