Resposta a Raúl Martínez Santos

Natàlia Balagué

Carlota Torrents Martín

*Correspondència: Natàlia Balagué Serre

Idioma de l’original

Citació

Balagué Serre, N., & Torrents Martín, C. (2014). Reply to Raúl Martínez Santos. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 101-103. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.11

523Visites

Resum

Les autores del treball “Unificar les ciències de l’esport” (núm. 114, jul-set. 2013) responen a la rèplica enviada pel Prof. Raúl Martínez Santos amb el títol  “Reflexions i condicions per a una unificació de les ciències de l’esport” .

Paraules clau: ciències de l'esport, coneixement unificat, enfocament transdisciplinari, integració, sistemes dinàmics no lineals.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2014