Repetició d’esprints i salt vertical en joves jugadors de basquetbol i futbol d’elit

Carlos Balsalobre-Fernández

Fabio Nevado-Garrosa

Juan del Campo Vecino

Pablo Ganancias-Gómez

*Correspondència: Carlos Balsalobre-Fernández carlos.balsalobre@uam.es

Idioma de l’original

Citació

Balsalobre-Fernández, C., Nevado-Garrosa, F., del Campo-Vecino, J., & Ganancias-Gómez, P. (2015). Repeated Sprints and Vertical Jumps in Young Elite Soccer and Basketball Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 120, 52-57. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/2).120.07

549Visites

Resum

La capacitat de repetir esprints i salts verticals són variables de gran importància en esports com el futbol o el basquetbol. Tanmateix, no coneixem estudis que descriguin la capacitat de repetir esprints i salts verticals, així com la relació entre aquestes variables, en jugadors masculins i femenins joves de futbol i basquetbol d’elit. Per a això, 37 jugadores (N = 37, edat = 15 ± 0,5 anys, alçada=167,7 ± 9,5 cm, pes = 55,8 ± 8,0 kg) i 40 jugadors (N = 40, edat = 15 ± 0,5 anys, alçada = 176,4 ± 11,1, pes = 69,5 ± 10,1 kg) de futbol i basquetbol del màxim nivell competitiu van prendre part en aquest estudi. Es va mesurar el Running-Based Anaerobic Esprint Test (RAST) i el salt amb contramoviment (CMJ) abans i després del RAST, i els valors del millor esprint, l’índex de fatiga i la potència produïda en el RAST i la pèrdua de salt vertical després del RAST van ser analitzats mitjançant l’anàlisi de la variància múltiple (MANOVA) i el coeficient de correlació de Pearson. Els resultats mostren, d’una banda, diferències estadísticament significatives entre especialitats esportives en l’esprint (p < 0,001, d = 0,70) i el CMJ (p < 0,001, d = 0,60) i, d’altra banda, diferències estadísticament significatives entre gèneres en totes les variables excepte la pèrdua de salt vertical (p > 0,05). A més a més, la pèrdua de salt vertical va correlacionar significativament amb l’índex de fatiga en el RAST (r = 0,293, p < 0,05). Aquests resultats mostren per primera vegada les relacions, diferències i el perfil descriptiu del rendiment en el RAST i en el salt vertical en jugadors i jugadores joves de basquetbol i futbol d’elit.

Paraules clau: elit, esports d'equip, joves, rendiment, rendimiento, RSA, Salt amb contramoviment.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de juny de 2014

Acceptat: 9 d'octubre de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2015