Repertori bibliogràfic del futbol a Espanya (1900-1936). 121 obres per interpretar l’impacte social del futbol en la història contemporània

Xavier Torrebadella Flix

Antoni Nomdedeu-Rull

*Correspondència: Xavier Torrebadella-Flix

Idioma de l’original

Citació

Torrebadella-Flix, X., & Nomdedeu-Rull, A. (2014). Bibliographic Repertoire of Football in Spain (1900-1936). 121 works to interpret the social impact of football in contemporary history. Apunts. Educación Física y Deportes, 115, 7-32. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.01

463Visites

Resum

En aquest estudi es presenta la primera bibliografia històrica comentada del futbol espanyol del primer terç del segle xx. Més concretament, exposem, d’una banda, la primera bibliografia futbolística apareguda a Espanya, bàsicament de tipus tecnicopropagandístic, que va sorgir en el context cultural del Modernisme i amb el paraigua del Regeneracionisme, i, de l’altra, les monografies de futbol, tipus d’obra predominant en aquest període i reflex del protagonisme i de l’èxit popular que va adquirir el futbol com a espectacle de masses. Les 121 obres que es tracten en aquest repertori han estat localitzades per mitjà de l’ús d’una àmplia diversitat de tècniques heurístiques, com la consulta de catàlegs impresos, buidatges d’hemeroteques històriques, recerques en bases de dades digitalitzades o en llibreries d’antiquari. L’aportació del present repertori contribuirà al coneixement de l’impacte social d’aquest esport i facilitarà l’elaboració d’estudis ulteriors sobre l’objecte d’estudi.

Paraules clau: bibliografía del fútbol, documentació esportiva, història del futbol a Espanya, literatura esportiva, repertoris bibliogràfics.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2014