Relacions entre proves de velocitat, tests de salt i dinamometria isomètrica en velocistes

Rafael Sabido Solana

Juan Gómez Navarrete

David Barbado Murillo

Juan Miguel Gómez-Valadés Horrillo

*Correspondència: Rafael Sabido Solana rss@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Sabido Solana, R., Gómez Navarrete, J., Barbado Murillo, D., & Gómez-Valadés Horrillo, J. M. (2010). Relationship between Sprinting and Jumping Tests and Isometric Muscle Strength Measuring in Sprinters. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 83-86.

429Visites

Resum

Dins de les habilitats esportives, la capacitat de produir força el més ràpidament possible, o força explosiva, juga el paper més important en l’optimització de les esmentades habilitats. Zatsiorsky (1995) la defineix com “l’habilitat per desenvolupar la màxima força en la menor quantitat de temps”. Les correlacions existents entre proves de velocitat i tests de salt han estat àmpliament observades. Tanmateix, les correlacions entre proves de velocitat i tests isomètrics estan menys estudiades. Una mostra de 24 velocistes de categoria júnior va ser sotmesa a proves de velocitat específica, tests de salt amb contramoviment i en profunditat, així com a un test isomètric màxim per a la musculatura extensora del turmell. Els resultats mostren fortes relacions entre els tests de carrera i els de salt, així com d’aquests últims amb els de dinamometria. D’altra banda, només amb el test de 20 metres s’obtenen correlacions amb variables del test isomètric, sense que es trobin correlacions amb la marca en 100 metres llisos. La principal conclusió de les nostres dades és que les variables mesurades en un test isomètric tindran alta relació amb la primera fase de la carrera en proves de velocitat.

 

Paraules clau: atletisme, força isomètrica, salt, velocitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 d'abril de 2008

Acceptat: 18 de decembre de 2008

Publicat: 1 de juliol de 2010