Relacions entre la formació de l’entrenador esportiu i la formació del professor d’Educació Física

Dr. Sergio José lbariez Godoy

Dr. Jesús Medina Casaubón

Idioma de l’original

Citació

Ibariez Godoy, S. J., & Medina Casaubón, J. (1999). Relationship beetween the sport coach formation and the Physical Education teacher formation. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 39-45.

465Visites

Resum

En la formació dels entrenadors Esportius no existeix uniformitat curricular i tampoc una tradició acadèmica i científica que expliqui com actuar en la formació d’aquests tècnics esportius.
Creiem que entre la formació del Professor d’Educació Física i la de l’Entrenador Esportiu existeixen moltes similituds. En aquest estudi pretenem mostrar algunes de les relacions que es poden establir entre la Formació de l’Entrenador Esportiu i la Formació del Professor d’Educació Física. Analitzem les relacions entre els models d’Entrenador Esportiu i els models de formació del Professor que permetin establir vincles entre tots dos camps.

Paraules clau: entrenadors esportius, models de formació, professors d'educació física, relacions professor d'educació física-entrenador esportiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999