Relacions entre el salt vertical i la velocitat de mae-geri en karatekes de nivell internacional, especialitat kata

Víctor Martínez-Majolero

Carlos Balsalobre-Fernández

Jorge Villacieros-Rodríguez

Carlos Mª Tejero-González

*Correspondència: Carlos M.ª Tejero-González carlos.tejero@uam.es

Idioma de l’original

Citació

Martínez-Majolero, V., Balsalobre-Fernández, C., Villacieros-Rodríguez, J., & Tejero-González, C. M. (2013). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Relationships between Vertical Jump and Mae-Geri Speed in International Class Karatekas Specialising in Kata. Apunts. Educación Física y Deportes, 114, 58-64. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/4).114.06

431Visites

Resum

Aquest treball va perseguir dos objectius: (1) descriure la capacitat de salt vertical i la velocitat i el temps d’execució de la tècnica de cama frontal mae-geri en karatekes de nivell internacional, i (2) analitzar el grau de covariació entre aquestes variables. Els participants van ser 13 karatekes espanyols masculins de nivell internacional, estil shito-ryu i especialitat de kates. L’estudi va seguir un disseny descriptiu i correlacional. Les variables analitzades van ser: salt vertical CMJ, mesurat amb una plataforma d’infrarojos Optojump, i velocitat i temps d’execució de cop de peu mae-geri, mesurat amb una càmera d’alta velocitat (Casio EXFC-100). Es van obtenir les dades següents: altura mitjana de salt de 48,7 ± 0,12 cm, velocitat mitjana de mae-geri de 19,8 ± 1,9 km/h i de 19,6 ± 1,4 km/h, i temps d’execució del cop de peu de 264,85 ± 28,14 ms i de 274,69 ± 18,4 ms, cama dominant i no dominant respectivament. Les intensitats de correlació es van situar entre r = 0,72 i r = –0,80. El salt vertical va mantenir una relació altament i estadísticament significativa amb la velocitat i el temps d’execució del cop de peu mae-geri, tècnica de gran importància en les kates de competició en karate. Aquesta informació pot ser valuosa tant per planificar l’entrenament mitjançant proves simples i de baix cost com per detectar talents.

Paraules clau: alt rendiment., Força explosiva, karate, valoració, valoración.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de desembre de 2012

Acceptat: 7 de juny de 2013

Publicat: 1 d'octubre de 2013