Relació entre potència màxima, força màxima, salt vertical i esprint de 30 metres en atletes quatrecentistes d’alt rendiment

Carlos Balsalobre-Fernández

Juan del Campo Vecino

Carlos Mª Tejero-González

Dionisio Alonso-Curiel

*Correspondència: Carlos Balsalobre-Fernández carlos.balsalobrefernandez@uam.es

Idioma de l’original

Citació

Balsalobre-Fernández, C., del Campo-Vecino, J., Tejero-González, C. M., & Alonso-Curiel, D. (2012). Relationship Between Peak Power, Maximum Strength, Vertical Jump and 30 Metres Sprint in High Performance 400 Metres Athletes. Apunts. Educación Física y Deportes, 108, 63-69.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/2).108.07

548Visites

Resum

Mitjançant un disseny ex post-facto, i valent-se d’una mostra de catorze atletes quatrecentistes d’alt rendiment, entre els quals es troben diferents medallistes nacionals de l’Estat espanyol, aquest estudi fa tres aportacions: la primera descriu la força d’extremitats inferiors d’aquest col·lectiu i la seva capacitat d’acceleració en 30 metres; la segona informa de la relació de covariació entre, d’una banda, la variable potència i, d’una altra, la força màxima, la força explosiva i la capacitat d’acceleració, en les quals es troben correlacions significatives amb valors entre 0,60 i 0,81; i la tercera demostra que la potència màxima d’aquests esportistes es troba entre el 50 % i el 70 % de la seva repetició màxima en mig esquat. Així mateix, es discuteixen els resultats i s’argumenta que l’entrenament de la força és una condició necessària per millorar el rendiment esportiu d’alt nivell. Es postula que les dades sobre potència màxima trobades en aquest estudi ajudaran a tècnics i esportistes a planificar les seves càrregues d’entrenament òptimes.

Paraules clau: alt rendiment esportiu, atletisme, entrenament, força, potència.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 9 de maig de 2011

Acceptat: 8 de setembre de 2011

Publicat: 1 d'abril de 2012