Relació entre la potència muscular d’extremitats inferiors i tronc amb la velocitat de sortida de la bola al swing de drive al golf

Lorena Torres

Joan Solé

Lisímaco Vallejo Cuéllar

Xavier Balius

*Correspondència: Lorena Torres Ronda lorenatorres07@yahoo.es

Idioma de l’original

Citació

Torres Ronda, L., Solé Fortó, J., Vallejo Cuéllar, L., & Balius Matas, X. (2010). Relationship between the Muscle Strength of Lower Limbs and Trunk and Ball Speed when Hit with a Golf Driver. Apunts. Educación Física y Deportes, 101, 75-82.

371Visites

Resum

Malgrat l’interès emergent en el condicionament físic al golf, s’han dut a terme pocs estudis per valorar la relació entre la potència mecànica i el rendiment al golf. L’objectiu d’aquest estudi va ser valorar si existia una correlació entre la velocitat de sortida de la bola del swing de drive i la potència muscular d’extremitats inferiors i tronc, en un grup de 8 golfistes (16,8 ± 1,4 anys; 2,2 ± 1,8 Handicap; 63,1 ± 6,4 kg; 172,7 ± 7,5 cm). El test va incloure mesuraments de la velocitat de sortida de la bola i tests de potència mecànica (premsa de cames horitzontal, press de banca i rotacions de tronc). Els resultats d’aquest estudi indiquen que existeix una correlació significativa entre la velocitat de sortida de la bola i la potència de cames (premsa de cames horitzontal: r2 = ,933; p = ,000) i del tronc (press de banca: r2 = 0,66; p = ,014). La premsa de cames es va mostrar com el predictor més representatiu per
a la velocitat de sortida de la bola (r2 = 0,934; p = ,000).

Paraules clau: drive, força, potencia mecánica, swing golf.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de juliol de 2008

Acceptat: 4 de decembre de 2008

Publicat: 1 de julioj de 2010