Relació entre hàbits de pràctica esportiva i condició física en adolescents de Galícia

Luis Morenilla Burló

Eliseo Iglesias Soler

*Correspondència: Luis Morenilla Burló luismo@udc.es

Idioma de l’original

Citació

Morenilla Burló, L., & Iglesias Soler, E. (2012). Relationship Between Sports Habits and Physical Fitness Among Adolescentes in Galicia. Apunts. Educación Física y Deportes, 107, 24-34.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.02

549Visites

Resum

El propòsit d’aquest estudi va ser avaluar l’associació entre hàbits esportius, perfil antropomètric i condició física de joves adolescents gallecs. Per a això, en 175 estudiants d’educació secundària obligatòria (80 nois i 95 noies) de 13 a 17 anys, es va valorar l’índex de massa corporal (IMC), el percentatge de massa greix (% MG), flexibilitat (FLX), dinamometria manual (DNM), força explosiva del tren inferior (CMJ), força flexora del tronc (ABD), velocitat de desplaçament en 30 metres (T30) i resistència cardiorespiratòria (CN). L’estudi es va completar amb un qüestionari sobre hàbits fisicoesportius. El 20 % dels nois i el 30 % de les noies es van declarar sedentaris. La prevalença de sobrepès i obesitat es va situar en el 16,7 i el 19,6 % per a nois i noies respectivament. Es van trobar associacions significatives entre el sexe i: a) la pràctica d’esport durant els últims dos anys (p = 0,001), b) la pràctica esportiva en clubs federats (p < 0,001) i c) la participació en competicions reglades (p < 0,001), amb majors valors en la mostra masculina. Només la pràctica en clubs federats va permetre establir grups amb diferències significatives per a proves de condició física. L’anàlisi conjunta de les dades sembla assenyalar la necessitat de pràctiques sistemàtiques i intenses per aconseguir un desenvolupament significatiu de l’aptitud motriu.

Paraules clau: adolescents, aptitud motriu, condició física, hàbits esportius, obesitat, sobrepès.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 12 de juliol de 2010

Acceptat: 17 de novembre de 2010

Publicat: 1 de gener de 2012