Relació entre el treball de força en sec i el treball de força a l’aigua en jugadors de waterpolo

Moisès Vila Blanch

Joan Solé

Josep Maria Padullés Riu

*Correspondència: Moisès Vila Blanch aremoi23@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Vila Blanch, M., Solé Fortó, J., & Padullés Riu, J. M. (2014). Relationship between Land Strength Work and Water Strength Work in Water Polo Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 118, 59-67. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/4).118.06

439Visites

Resum

El propòsit del present estudi va ser determinar si s’estableixen correlacions entre la potència muscular de les extremitats superiors i inferiors, mitjançant els exercicis pectoral contractor o “peck-deck” i premsa de cames, amb la velocitat de llançament amb dues tècniques diferents (T1: llançament amb suport inicial de la pilota a l’aigua. T2: llançament amb doble finta), l’alçada i alçada mantinguda de salt i les característiques antropomètriques en 9 jugadors de la selecció catalana de waterpolo (16,8 ± 0,8 anys, massa corporal de 73,5 ± 7,2 kg, alçada de 184,7 ± 7,9 cm i IMC de 21,5 ± 1,3 (kg·m-2). Els resultats van indicar que encara que no hi ha significació estadística, sí s’observa una tendència a una correlació moderada entre la màxima potència en l’exercici de “peck-deck” i la màxima velocitat de llançament amb ambdues tècniques de llançament (r = 0,50, p > 0,05 i r = 0,66 p > 0,05, tècnica 1 i tècnica 2, respectivament). Les correlacions entre la màxima potència en premsa de cames i la màxima alçada i alçada mantinguda de salt van ser baixes i no significatives (r = 0,31 p > 0,05 i r = 0,00 p > 0,05, respectivament). Finalment, es va determinar a nivell antropomètric, que el pes, envergadura i pes muscular correlacionaven amb la potència mecànica a la màquina de “peck-deck” (r = 0,867 p < 0,01); (r = 0,71 p < 0,05); (r = 0,86 p < 0,01), respectivament). 

Paraules clau: composició corporal, força, potencia mecánica, waterpolo.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 2 de maig de 2012

Acceptat: 2 de maig de 2013

Publicat: 1 d'octubre de 2014