Reinterpretar la ciutat: la cultura skater i els carrers de Barcelona

Xavi Camino

*Correspondència: Xavi Camino xavi.camino@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Camino, X. (2008). Reinterpreting the City: Skate Culture and the Streets of Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 91, 54-65.

410Visites

Resum

En aquest article, analitzem el desenvolupament de la pràctica del skateboarding als carrers de Barcelona com un exemple d’apropiació informal de l’espai urbà, que deixa veure clarament les contradiccions que es generen en la producció de l’espai de la ciutat. Per fer-ho, partirem de les dades extretes d’un treball de camp realitzat entre els anys 2003 i 2007, mitjançant mètodes tradicionals de l’Antropologia, com ara, l’observació participant i les entrevistes en profunditat. Després d’explicar la situació actual i la perspectiva teòrica que hem adoptat, ens endinsem en l’estudi cultural d’aquesta experiència urbana, des dels seus orígens fins a l’actualitat. Seguidament, descrivim com es desenvolupa el fenomen cultural a Barcelona, tenint en compte la dialèctica generada entre l’Ajuntament, els skaters i altres usuaris de la ciutat. A continuació, seguint cronològicament els processos, expliquem que la proliferació d’un disseny de l’espai urbà que internacionalitza la imatge de la ciutat de Barcelona, a final dels 90, n’afavoreix també el reconeixement internacional com un lloc idoni per a la pràctica del skateboarding. Finalment, valorarem el paper que juguen els skateparks –les instal·lacions adequades– davant del desenvolupament del skateboarding als carrers.

 

Paraules clau: apropiació informal, arquitectura i disseny urbà, espai públic, skateboarding, streetstyle.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2008